Okuma Süresi: < 1 dk.

Dünya iklim değişikliğinden yapay zekâ kullanımına, büyük veri yönetiminden  düzensiz göçe kadar her alanda hızlı bir değişimden geçiyor. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin  ortasındaki ‘yaşlı kıta’ Avrupa bir yandan insan hakları, özgürlük ve adalet temelinde geleceğin siyasi denklemini oluşturmayı hedeflerken,  diğer yandan geçmişten gelen yapısal sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor. Avrupa’yı diğer bölgelerden ayıran en önemli özelliklerden biri, dünyada bir başka örneği bulunmayan, kapsamlı bir bölgesel bütünleşme hamlesine ev sahipliği yapıyor olması. Avrupa Birliği, kurulduğundan beri kıtanın kaderinde etkin bir rol oynuyor. Uluslararası sistemde çok taraflı ve kurala dayalı bir düzene destek sağlarken, kıta içerisinde de aşırı sağ, popülizm, yabancı düşmanlığı gibi entegrasyon karşıtı akımlarla mücadele ediyor. Son yıllarda finansal kriz, mülteci krizi, Brexit, Koronavirüs salgını gibi bir dizi krizle sarsılan AB, bu krizlerden daha da güçlenerek çıkmak için zor da olsa yeni reform adımları atıyor.  

İktisadi Kalkınma Vakfı ile UİK-Panorama ortaklığında tasarlanan “Avrupa Çalışmaları Serisi”, Avrupa ve AB ile ilgili temel ve güncel meseleleri analiz ve görüş yazıları ile ele almayı hedefliyor. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin gelişimi, yapısı, politikaları, siyaseti, ekonomisi ve dış ilişkilerinden Avrupa’daki alt bölgeler, ülke grupları, devletler, Avrupa merkezli uluslararası örgütler, siyasi akımlar, sivil toplum ilişkileri, kurumlar ve güncel gelişmeler konuların uzmanı akademisyen ve araştırmacılarca ele alınarak, genel kamuoyunun dikkatine sunulacak.