Rapor / ReportYayınlar / Publications

Pandemi Sonrası Dünyadan Beklenenler

Okuma Süresi: 3 dk.
image_print

COVID-19, bireylerin, toplumların, kamunun ve uluslararası sistemin düzenini, önceliklerini ve pratiklerini derinden etkilemiştir. Bireylerin çalışma şekilleri değişmiş, evden/uzaktan çalışma modelleri dünya çapında özellikle beyaz yaka çalışanlar için yaygınlaşırken, bireyler için iş sağlığı ve güvenliği konuları önem kazanmıştır. Toplumların sağlığının korunması amacıyla alınan tedbirler özgürlükler-kamu yararı dengesi ikilemini gündeme getirmiş ve kamu yönetiminde değişimler tartışılmıştır. Devletlerin içeride düzenlerini sağlayan siyasalar ve uygulamalar değişirken dış politikalarında öncelikler farklılaşmış; böylece pandemi süresince devletlerin ve devletlerden beklenenlerin arttığı gözlemlenmiştir. Bu beklentilerin pandemi sonrasında devletlerin hem içeridevatandaşlarına yönelik uygulamalarında hem de dışarıda diğer devletlerle ilişkilerinde değişim getirmesi kaçınılmaz görünmektedir. Güvenlik endişelerinin özgürlük beklentilerinin önüne geçmesi, bireylerin sosyal ve iş hayatları ile kamu politikalarında devletin müdahalesini artırması ve devlet egemenliği kavramına daha fazla vurgu yapılması pandemi sonrası dünyadan beklenenler arasındadır. Pandemi elbette sadece bireyleri ve devletin iç-dış işleyiş mekanizmalarını etkilememiş, uluslararası ilişkilerin aktörlerinin birbirleriyle etkileşim içinde bulundukları sistemi de derinden sarsmıştır. Bu çalışmada, pandeminin birey, devlet ve sistem düzeyindeki etkileri ile bu etkilerin geleceğe dönük olarak yarattığı beklentiler ele alınmaktadır.


Çiğdem Üstün, Doç. Dr., Nisantasi Üniversitesi

Çiğdem Üstün, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olduktan sonra ve İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Limerick Üniversitesi’nden (İrlanda) AB ve Türk Güvenlik Kültürlerinin Karşılaştırılması üzerine Avrupa Çalışmaları alanında doktora derecesine sahiptir. Doktora tezi 2010 yılında I.B. Tauris tarafından basılmıştır. Doçentliğini 2014 yılında Avrupa Çalışmaları alanında almıştır. İlgi alanları Avrupa entegrasyonu, genişleme, AB-Türkiye ilişkileri, Türk dış politikası ve AB Komşuluk Politikaları’dır. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Üstün, Limerick Üniversitesi, Katanya Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Romanya Baltık ve İskandinav Araştırmaları Derneği (Târgoviște), Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği ve Dış Politikada Kadınlar Girişimi üyesidir. 2019 yılında yardımcı editör olarak Uluslararası İlişkiler (SSCI) dergisinin editör kadrosuna katılmıştır. Uzmanlık alanlarında yayınlanmış çok sayıda makale, kitap ve kitap bölümü ve görüş yazıları bulunmaktadır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu, 7. Çerçeve Programı, Katılım Öncesi Mali Yardım Bilgi ve İletişim Programı, ve Sivil Düşün Programı gibi programlar tarafından desteklenen bir dizi projede çalışmıştır.

Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2011’den bu yana öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları-Uluslararası İlişkiler programından ve Jean Monnet bursiyeri olarak London School of Economics’ten Avrupa Çalışmaları alanında aldı. TÜBA bursiyeri olarak Ankara Üniversitesi’nin Avrupa Birliği-Uluslararası İlişkiler programından doktora derecesine hak kazandı (2008). London School of Economics’te misafir doktora öğrencisi, University of California-San Diego’da ve Stellenbosch Üniversitesi’nde misafir araştırmacı, Harvard Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi (2017) olarak bulundu. Prof. Dr. Açıkmeşe, International Studies Association’ın (ISA) Yönetim Konseyi üyesi (2018-2020), UİK Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri, European Review of International Studies dergisinin alan editörüdür. AB’nin Erasmus+, Marie Curie ve Jean Monnet programları kapsamında araştırma projeleri yürüten ve uluslararası-ulusal bilimsel dergiler ile kitaplarda makaleleri yayınlanan Prof. Açıkmeşe’nin akademik ilgi alanları arasında Güvenlik Çalışmaları, Avrupa bütünleşmesi ve güvenliği ile AB-Türkiye ilişkileri bulunmaktadır. Prof. Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü bünyesinde, “Avrupa Birliği’nde Hibrit Tehditler” konusunda Avrupa Komisyonu Jean Monnet Kürsüsü projesini yürütmektedir.

İlgili Yazılar / Related Papers

2022’ye Girerken Rus Dış Politikası: Sorun Alanları ve Beklentiler - Emre Erşen

Expectations from the World After the Pandemic

Dialogue and Trust Building Among Youth and Civil Society: The Case of The EU and Turkey

Salgın Sonrası Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Eğilimler - Özgür Orhangazi

İlginizi çekebilir...
Turkey as a European Energy Partner and the Challenge for European Security