Okuma Süresi: 3 dk.

Biz Kimiz

Genel olarak Siyaset Bilimi (SB), özel olarak da Uluslararası İlişkiler’in (Uİ) ilgilendiği konular her zaman akademisyenlerin ötesinde kamuoyunun da ilgisini çekmişlerdir. Bu kapsamda çeşitli mecralarda üretilen çok sayıda içerik, yanlış ve eksik bilgilendirme, yönlendirme ve genel olarak kamuoyunu etkileme çaba ve çalışmalarının unsuru haline gelmektedir. Bu çerçevede, Panorama Portalı, Uİ ve ilgili olduğu akademik çalışma alanlarında ele alınan konuların uzmanlarınca üretilecek analiz, görüş ve sair çalışmalarla bir taraftan alan içi akademik tartışmalara yeni bir açılım kazandırmak, diğer taraftan uluslararası ilişkiler ile ilgilenen genel kamuoyunun bilgilendirilmelerine katkı sağlamak ve SB ve Uİ alanlarında eğitim görenlere kaynak desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Portalın ana hedefi akademik bakış açısını siyasa analizi ile buluşturarak, küresel gelişmeler konusunda kamuoyuna doğru, derinlikli ve kapsamlı bilgi ve değerlendirmeler sunmaktır. Akademik analizleri sadece konunun uzmanları arasında tartışılır olmaktan çıkartarak, uzman olmayanlara anlaşılır bir dille aktarmayı ve akademik formatın çoğu zaman imkân tanımadığı şekillerde yeni ve yaratıcı fikirleri kamuoyunda tartışmaya açmayı arzuluyoruz.

Panorama bünyesinde alanında uzman kişilerce hazırlanacak çalışmalara yer verilecektir. Çalışmaların öncelikle Uİ disipliniyle ilişkili teori, yöntem, güvenlik, strateji, jeopolitik, uluslararası hukuk, dış politika ve diplomasi, uluslararası ekonomi politik, siyasi tarih, enerji, çevre, kaynaklar ve uluslararası politika alanlarında olması hedeflenmektedir. Ayrıca uluslararası ilişkilerin farklı yönlerden düşünülmesine katkı sağlayacak SB, sosyoloji, psikoloji, hukuk, tarih, felsefe, din bilimleri, ekonomi ve yönetim gibi farklı alanlardan da çalışmalara yer verilecektir.


Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Aydın, Global Akademi

Yönetici Editörler

Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi

Bezen Balamir Coşkun, TED Üniversitesi

Yayın Koordinatörleri

Doğuş Sönmez,  Kadir Has Üniversitesi

Atakan Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi

Yayın Kurulu

Alper Ecevit, Bahçeşehir Üniversitesi

Şükriye Gökçe Gezer, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Rahime Süleymanoğlu Kürüm, Bahçeşehir Üniversitesi

Ceren Uysal Oğuz, Akdeniz Üniversitesi

İsmail Erkam Sula, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Damla Cihangir Tetik, İstanbul Üniversitesi

Kerem Yıldırım, Bilkent Üniversitesi

Danışma Kurulu

Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi

Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi

Balkan Devlen, University of Copenhagen

Cihan Dizdaroğlu, Coventry University

Sinem Ünaldılar Kocamaz, Ege Üniversitesi

Çiğdem Nas, İktisadi Kalkınma Vakfı

İnan Rüma, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Nükhet Ahu Sandal, Ohio University

Dimitrios Triantaphyllou, Kadir Has Üniversitesi

Dimitri Tsarouhas, Bilkent Üniversitesi


Telif@UIKPanorama
Çevrimiçi olarak yayımlanan yazıların tüm telif hakları Panorama dergisine aittir. Aksi belirtilmediği sürece, yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK, Global Akademi, Panorama Yayın Kurulu ile editörleri ve diğer yazarları bağlamaz.

About Us

Believing that International Relations (IR) should not limit itself to academic audiences only, we decided to create Panorama Portal to reach general public with informed assessments on current and historical events. This new platform will provide a venue to combine academic perspectives with policy analysis for a wider audience, both in English and Turkish. As such, we aim to open up space for a public discourse informed by new and creative ideas.

The Portal will cover a wide range of issues, including but not limited to, IR theory, method, security, strategy, geopolitics, international law, foreign policy and diplomacy, international political economy, political history, energy, environment and current issues. It will also publish pieces from neighbouring fields of political science, sociology, psychology, law, history, philosophy, religious sciences, economy and public administration, which would contribute to the understanding of current events.

We believe that such contributions will not only immensely enrich us as academics, but also inform a broader audience on the insights of our discipline. In an era in which information is easy to access but hard to rely on, we believe that experts writing for a broader audience in an impartial and trust-generating venue is not only a necessity but also a responsibility.


Editor-in-Chief

Mustafa Aydın, Global Academy

Managing Editors

Ebru Canan Sokullu, Bahcesehir University

Bezen Balamir Coşkun, TED University

Publication Coordinators

Doğuş Sönmez ,  Kadir Has University

Atakan Yılmaz, Bahçeşehir University

Editorial Board

Alper Ecevit, Bahçeşehir University

Şükriye Gökçe Gezer, İstanbul Bilgi University

Rahime Süleymanoğlu Kürüm, Bahçeşehir University

Ceren Uysal Oğuz, Akdeniz University

İsmail Erkam Sula, Ankara Yıldırım Beyazıt University

Damla Cihangir Tetik, İstanbul University

Kerem Yıldırım, Bilkent University

Advisory Board

Evren Balta, Özyeğin University

Mitat Çelikpala, Kadir Has University

Balkan Devlen, University of Copenhagen

Cihan Dizdaroğlu, Coventry University

Sinem Ünaldılar Kocamaz, Ege University

Çiğdem Nas, Economic Development Foundation

İnan Rüma, İstanbul Bilgi University

Nükhet Ahu Sandal, Ohio University

Dimitrios Triantaphyllou, Kadir Has University

Dimitri Tsarouhas, Bilkent University


Copyright@UIKPanorama
All on-line and print rights reserved. Opinions expressed in works published by the Panorama belongs to the authors alone unless otherwise stated, and do not imply endorsement by the IRCT, Global Academy, or the Editors/Editorial Board of Panorama.