Okuma Süresi: 3 dk.

Biz Kimiz

Genel olarak Siyaset Bilimi (SB) ve özel olarak da Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinlerinin ilgilendiği konular akademisyenlerin ötesinde kamuoyunun da ilgisini çekmektedir. Bu kapsamda, Panorama Portal, SB, Uİ ve ilgili diğer alanlarda ele alınan konuların uzmanlarınca üretilecek analiz, görüş ve sair çalışmalarla ilgili alanlardaki tartışmalara yeni açılım kazandırmak, bu konularla ilgilenen kamuoyunun bilgilendirilmelerine katkı sağlamak ve ilgili disiplinlerde eğitim görenlere kaynak sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Portalın ana hedefi akademik bakış açısını siyasa analizi ile buluşturarak, küresel gelişmeler konusunda kamuoyuna doğru, derinlikli ve kapsamlı bilgi ve değerlendirmeler sunmaktır. Analizleri sadece konunun uzmanları arasında tartışılır olmaktan çıkartarak, akademik formatın çoğu zaman imkân tanımadığı şekillerde yeni ve yaratıcı fikirleri kamuoyunda tartışmaya açmayı arzuluyoruz.


Panorama bünyesinde uzman kişilerce hazırlanacak çalışmaların sadece SB ve Uİ alanlarıyla sınırlı olmayıp, ilişkili oldukları sosyoloji, psikoloji, hukuk, tarih, felsefe, din bilimleri, ekonomi ve yönetim gibi farklı disiplinden çalışmaları da kapsamayı umuyoruz.


Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Aydın, Global Akademi

Yönetici Editör

Bezen Balamir Coşkun, TED Üniversitesi

Yardımcı Editör

Filiz Cevher, Global Akademi

Yayın Koordinatörleri

Mustafa Gökcan Kösen, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doğuş Sönmez, Kadir Has Üniversitesi

Atakan Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi

Yayın Kurulu

Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi

Alper Ecevit, Bahçeşehir Üniversitesi

Şükriye Gökçe Gezer, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ersin Embel, Altınbaş Üniversitesi

Onur İşçi, Kadir Has Üniversitesi

Erman Ermihan, Kadir Has Üniversitesi

Aslı Ergül Jorgensen, Ege Üniversitesi

Dilara Hekimci-Adak, University of Miami

Özgür Ünal Eriş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Volkan İpek, Yeditepe Üniversitesi

Danışma Kurulu

Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi

Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi

Balkan Devlen, University of Copenhagen

Cihan Dizdaroğlu, Coventry University

Sinem Ünaldılar Kocamaz, Ege Üniversitesi

Çiğdem Nas, İktisadi Kalkınma Vakfı

İnan Rüma, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Nükhet Ahu Sandal, Ohio University

Dimitrios Triantaphyllou, Panteion University


Telif@UIKPanorama
Çevrimiçi olarak yayımlanan yazıların tüm telif hakları Panorama dergisine aittir. Aksi belirtilmediği sürece, yayımlanan yazılarda belirtilen görüşler yalnızca yazarına/yazarlarına aittir. UİK, Global Akademi, Panorama Yayın Kurulu ile editörleri ve diğer yazarları bağlamaz.

About Us

Believing that International Relations (IR) should not limit itself to academic audiences only, we decided to create Panorama Portal to reach general public with informed assessments on current and historical events. This new platform will provide a venue to combine academic perspectives with policy analysis for a wider audience, both in English and Turkish. As such, we aim to open up space for a public discourse informed by new and creative ideas.

The Portal will cover a wide range of issues, including but not limited to, IR theory, method, security, strategy, geopolitics, international law, foreign policy and diplomacy, international political economy, political history, energy, environment and current issues. It will also publish pieces from neighbouring fields of political science, sociology, psychology, law, history, philosophy, religious sciences, economy and public administration, which would contribute to the understanding of current events.

We believe that such contributions will not only immensely enrich us as academics, but also inform a broader audience on the insights of our discipline. In an era in which information is easy to access but hard to rely on, we believe that experts writing for a broader audience in an impartial and trust-generating venue is not only a necessity but also a responsibility.


Editor-in-Chief

Mustafa Aydın, Global Academy

Managing Editor

Bezen Balamir Coşkun, TED University

Assistant Editor

Filiz Cevher, Global Akademi

Publication Coordinators

Mustafa Gökcan Kösen, İstanbul Bilgi University

Doğuş Sönmez, Kadir Has University

Atakan Yılmaz, Bahçeşehir University

Editorial Board

Ebru Canan Sokullu, Bahçeşehir Üniversitesi

Alper Ecevit, Bahçeşehir University

Şükriye Gökçe Gezer, İstanbul Bilgi University

Ersin Embel, Altınbaş University

Onur İşçi, Kadir Has University

Erman Ermihan, Kadir Has University

Aslı Ergül Jorgensen, Ege University

Dilara Hekimci-Adak, University of Miami

Özgür Ünal Eriş, İstanbul 29 Mayıs University

Volkan İpek, Yeditepe University

Advisory Board

Evren Balta, Özyeğin University

Mitat Çelikpala, Kadir Has University

Balkan Devlen, University of Copenhagen

Cihan Dizdaroğlu, Coventry University

Sinem Ünaldılar Kocamaz, Ege University

Çiğdem Nas, Economic Development Foundation

İnan Rüma, İstanbul Bilgi University

Nükhet Ahu Sandal, Ohio University

Dimitrios Triantaphyllou, Panteion University


Copyright@UIKPanorama
All on-line and print rights reserved. Opinions expressed in works published by the Panorama belongs to the authors alone unless otherwise stated, and do not imply endorsement by the IRCT, Global Academy, or the Editors/Editorial Board of Panorama.