Uluslararası İlişkiler Konseyi

DÜNYA / WORLDSÖYLEŞİLER / INTERVIEWS

PANORAMA SÖYLEŞİLERİ - VII

Değişen Dünya, Değişen Diplomasi

Mustafa Aydın, Namık Tan, Şevket Ovalı

Prof. Dr. Mustafa Aydın Büyükelçi (E.) Namık Tan Doç. Dr. Şevket Ovalı Panorama Söyleşileri kapsamında sanal ortamda bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi), Büyükelçi Namık Tan…
SÖYLEŞİLER / INTERVIEWSTÜRKİYE / TURKEY

Kamuoyu Algıları Çerçevesinde Türk Dış Politikası

Mustafa Aydın, Mitat Çelikpala, Sinem Akgül-Açıkmeşe, Soli Özel

Prof. Dr. Mustafa Aydın Prof. Dr. Mitat Çelikpala Prof. Dr. Sinem Akgül-Açıkmeşe Soli Özel Panorama Söyleşileri kapsamında sanal ortamda bir arayagelen Prof. Dr. Mustafa Aydın (KadirHas…