Okuma Süresi: 2 dk.

Yazarlar İçin

Panorama, farklı türde çalışmalara yer verecektir: 750-1500 kelime aralığında görüş; 3000-5000 kelime aralığında analiz; 400-800 kelime aralığında kitap değerlendirmesi; rapor; izlence; yorumlu okuma listesi; ders notları.

İçerik olarak Uluslararası İlişkiler disiplini kapsamına girebilecek teori, yöntem, güvenlik, strateji, jeopolitik, uluslararası hukuk, dış politika ve diplomasi, uluslararası ekonomi politik, siyasi tarih, enerji, çevre, kaynaklar, uluslararası politika gibi konular ile uluslararası ilişkilerin farklı yönlerden düşünülmesine katkı yapacak siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, tarih, felsefe, din bilimleri, ekonomi ve yönetim gibi farklı disipline alanlardan yazılara yer verilecektir.

Yazıların anlaşılır ve basit bir Türkçe ile yazılması; uzun cümleler ve yoğun disiplin terminolojisi kullanmaktan kaçınılması elzemdir. Yazıların ele alınan konunun uzmanı ve/veya öğrencisi olmayan kişilere de hitap edeceği unutulmamalı, genel kamuoyu bilgisinde olmayan terminoloji ilk geçtiği yerde basitçe tanımlanmalıdır.

Türkçe karşılığı olan tüm yabancı dillerden aktarılan kavram ve kelimeler için mutlaka Türkçe karşılıkları kullanılmalı, gerekli olduğu düşünülüyorsa, parantez içinde yabancı dillerdeki karşılıkları italik olarak verilmelidir.

Panorama‘ya yazı sunmak için belli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Yayınlanmak üzere Panorama‘ya gönderilecek yazıların içeriği konusunda şüphesi olanların, öncelikle katkıda bulunmayı düşündükleri konunun Panorama ilgi alanına girip girmediğini öğrenmek için [email protected] adresine bir mesaj göndererek sormalarını rica ederiz.


For Authors

Panorama will publish different types of works: opinion pieces between 750-1500 words; essay between 3000-5000 words; book review between 400-800 words; report; syllabus; annotated reading list; lecture notes.

Panorama will publish articles that deals with the issues within the scope of the discipline of International Relations in general, including IR theory, method, security, strategy, geopolitics, international law, foreign policy and diplomacy, international political economy, political history, energy, environment, resources, international politics and the other areas that contribute to the thinking of international relations from the different perspectives such as the fields of Political Science, Sociology, Psychology, Law, History, Philosophy, Economy, and Public Administration.

It is crucial for texts to be written clearly with simple structure; long sentences and extensive use of disciplinal terminology should be avoided. It should not be forgotten that the texts will also target wider audience who are not experts and/or students of the topic at hand. Terminology that is not known by or meaning of which is obvious to wider public should be described where its first appears.

There is no deadline for submitting articles to Panorama. 

We kindly request that all contributions and questions for Panorama should be send to [email protected] address.