Alman Dış Politikası – Birgül Demirtaş

Eğitmen: Prof. Dr. Birgül Demirtaş
Dersin Verildiği Okul: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Dersin Verildiği Dönem: 2017-2018 Bahar Dönemi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ders Kodu: ULU 347

Almanya, dünyanın en büyük 4. ekonomik gücü olmasının yanısıra Avrupa Birliği’nin de kuruluşundan itibaren motor ülkelerinden biridir. Berlin yönetimi, hem ekonomik gücü hem de Avrupa kıtasındaki ve komşu coğrafyalardaki rolü nedeniyle küresel siyasi sistemde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu derste Alman dış politikasının tarihsel süreçteki evrimi kavramsal/kuramsal dış politika yaklaşımları ışığında tartışılacaktır. Almanya pekçok kriter açısından değerlendirildiğinde “güçlü” bir ülkedir, ancak geleneksel anlamda “güç politikası” izlememektedir. Almanya siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünya tarihine önemli katkılarda bulunmuş olmasına rağmen zaman zaman da Berlin hükümetlerinin izledikleri politikalar yıkıcı etkilerde bulunmuştur. Öğrencilerin dersin sonunda Alman dış politikasının tarihsel olarak hangi aşamalardan geçtiğini değerlendirmeleri, süreklilik ve değişim unsurlarını tartışabilmeleri, ayrıca günümüzde Berlin’in dış politikasını farklı teoriler açısından analiz edebilmeleri beklenmektedir. 

Değerlendirme: Öğrencilerin derse düzenli gelmeleri, okumaları yapmaları ve tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir. Öğrencilerin akademik etik kurallarına uymaları beklenmektedir. Sınavlarda, ödevlerde ve dersin diğer yükümllüklerinde akademik etik kurallarına uymayan öğrenciler FF alacaktır. Film incelemesi 1000 kelime, proje ödevi dipnotlar dahil 5000 kelime olacaktır. Ödevler, Times New Roman fontunda, 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Dipnot ve kaynakça kuralları öğrencilere iletilecektir.

Değerlendirme şu şekilde yapılacaktır:
Aktif katılım: % 15
Proje Ödevi: % 20 (kaynakça: 3 puan, araştırma sorusu ve ödev planı:3 puan, ödev: 14 puan) 
Ödev sunumu: % 5
Film incelemesi: % 5 
Vize: % 25
Final: % 30

1.Hafta :Giriş

2. Hafta:Birleşme öncesi dönem (1815-1870), Birleşme süreci ve Otto von Bismarck dönemi.
Dietrich Orlow, A History of Modern Germany, 1871 to Present, 7. Baskı, Boston, Pearson, 2012, s. 1-41. 

3. Hafta: II. Wilhelm dönemi, I. Dünya Savaşı ve Weimar Almanyası
Mary Fulbrook, Almanya’nın Kısa Tarihi, Çev. Sabri Gürses, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008, s. 137-174.

4. Hafta: Hitler dönemi ve II. Dünya Savaşı  (Kaynakça ödevi teslimi)
Orlow, A History of Modern Germany, s. 168-194.
Fulbrook, Almanya’nın Kısa Tarihi,  s. 174-196.

5. Hafta: Soğuk Savaş dönemi ve Batı Almanya
Orlow, A History of Modern Germany, s. 260-296.

6. Hafta: Doğu Almanya’da siyaset, ekonomi ve sosyal yaşam (Araştırma sorusu ve ödev planı teslimi) (Film)
Orlow, A History of Modern Germany, s. 297-334.

7. Hafta: İki Almanya’nın birleşme süreci ve yeni dönemde Alman dış politikasıyla ilgili tartışmalar (Film ödevi teslimi)
Fulbrook, Almanya’nın Kısa Tarihi,  s. 229-241.
Birgül Demirtaş, “Systemic Changes and State Identity: Turkish and German Responses”,Insight Turkey,  Vol. 10, No. 1, 2008, pp. 31-54.

8. Hafta: Sivil güç tartışmaları
Hanns W. Maull, “Germany and Japan: The New Civilian Powers”, Foreign Affairs, 1990-1991, s. 91-106.
Hanns W. Maull, “German foreign policy, Post-Kosovo: Still  a ‘civilian power?’ ”, German Politics, Vol. 9, No. 2, 2000, s. 1-24.

9. Hafta: Geçmişten günümüze Türkiye-Almanya ilişkileri.
Murat Gül, “Soğuk Savaş Sonrası Türk-Alman İlişkileri”, Ümit Özdağ-Yelda Demirağ (der.) Türk Dış Politikasını Nasıl Bilirdiniz?, Ankara, Kripto,  2017.

10. Hafta :  Küresel sistemdeki değişiklikler ve Alman dış politikası: Afganistan ve Ukrayna krizleri.
Timo Noetzel, “The German Politics of War: Kunduz and the War in Afghanistan”,  International Affairs, Vol. 87, No 2, 2011, s. 397-417. 
Adrian G. V. Hyde-Price, “The ‘Sleep Walking Giant’ Awakes: Resetting German Foreign and Security Policy”, European Security, Vol. 24, No. 4 (2015), s. 600-616.

11. Hafta: Sunumlar 

12.Hafta: Almanya’nın “Arap Baharı” olaylarına yönelik dış politikası . Almanya ve güç kullanımı. Genel değerlendirme (Ödev teslimi son tarih)
Douglas Peifer, “Why Germany Won’t Be Dropping Bombs on Syria, Iraq or Mali”, Orbis, Vol. 660, No. 2 (2016), pp. 266-279.
Birgül Demirtaş-Mahmut Mazlum, “Civilian Powers and the Use of Force: The Evolution of Germany as a ‘Realist Civilian Power’ ”, Perceptions, 2018 (baskıda).
Frank-Walter Steinmeier, “Germany’s New Global Role. Berlin Steps Up”, Foreign Affairs, July-August 2016.

Ödev Konusu İçin Öneriler

 • Almanya’nın kültürel diplomasisi 
 • Almanya’nın Avupa entegrasyonuna yönelik politikaları
 • Alman federe devletlerinin (Länder) dış ilişkileri
 • Alman iş dünyası ve dış politikaya etkileri
 • Türkiye-Almanya ilişkileri
 • Almanya’daki Türkler ve Almanya’nın politikaları
 • Almanya’daki Türkler ve Türkiye’nin politikaları
 • Almanya’nın mültecilere yönelik politikaları
 • Merkel’in dış politika anlayışının analizi
 • Merkel döneminde İsrail’le ilişkiler
 • Merkel döneminde Almanya-ABD ilişkileri
 • Almanya-Fransa ilişkileri
 • Almanya-İngiltere ilişkileri
 • Almanya-Rusya ilişkileri
 • Almanya-İran ilişkileri
 • Konrad Adenauer dönemi dış politikası
 • Helmut Kohl dönemi dış politikası
 • Hans Dietrich Genscher dönemi dış politikası
 • Almanya ve 2003 Irak işgali
 • Almanya ve Suriye’deki iç savaş
 • Almanya’da aşırı sağın yükselişi: Afd (Alternative für Deutschland, Alternative for Germany)
 • Türkiye-Almanya: kardeş şehir ilişkileri
 • İstanbul belediyelerinin Almanya’daki kardeş şehirleri ve ilişkiler