Pandemi Döneminde Siyaset, Medya ve Gerçeklik Ötesi Toplum – Cihan Dizdaroğlu

COVID-19 pandemisi tüm ülkeleri sosyal, siyasal, ekonomik, sağlık, güvenlik vb. alanlarda farklı düzeylerde ancak çoğunlukla olumsuz olarak etkiledi. COVID-19 pandemisinin farklı boyutlardaki etkileri son dönemin en popüler konuları arasındaki yerini korurken, bu çalışma pandeminin siyaset, medya ve gerçeklik ötesi topluma etkilerini konu edinmektedir. İlk bölümde, farklı ülkelerdeki hükümetlerin ve siyasilerin pandemiyle mücadelede izledikleri yöntemleri ile gelişmişlik ve demokratikleşme seviyeleri arasında bir paralellik olup olmadığını örnekler üzerinden tespitetmeye çalışmaktadır. Tüm ülkelerin hazırlıksız yakalandığı pandemide yaşanan belirsizlikler, içe kapanma ve ekonomilerde yaşanan sorunlar özellikle aşının bulunmasıyla birlikte hızlı bir toparlanma sürecini beraberinde getirmiştir. Bu toparlanma demokratik ülkelerde daha hızlı ve etkili şekilde yaşanırken, demokrasi geleneğinin daha zayıf, otoriterleşme eğilimlerinin yüksek olduğu ve popülist liderler yönetimindeki ülkelerde ise daha farklı bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda demokratik, popülist ve otoriterleşme eğilimindeki yönetimdeki ülkelerin performansları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. İkinci bölümde ise pandeminin medya sektörü üzerindeki etkisinin yanı sıra “gerçek ötesi” veya “hakikat sonrası” (post-truth) olarak adlandırılan dönemde bireylerin haber tüketim alışkanlıklarının yarattığı toplumsal etkiler tartışılacaktır. Nitekim pandemi döneminde sahte/yalan haberlerin olumsuz etkisi başta toplumsal sağlık olmak üzere farklı alanlarda olumsuz etkilerini göstermiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından infodemi olarak tanımlanarak en az pandemi kadar tehlikeli olduğu teyit edilmiştir. Bilime ve bilim insanına en çok ihtiyaç duyulan böylesi bir dönemde bireyler düzeyinde COVID-19’la ilgili haberlere verilen tepkiler, ortaya çıkan sahte/yalan haberlerin ne ölçüde farkına varılabildiği ve tüm bu değişimlerin gerçek-ötesi toplumun devamındaki rolü çalışma kapsamında ele alınacaktır.


Cihan Dizdaroğlu, Dr., Başkent Üniversitesi

Cihan Dizdaroğlu, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçenttir ve İstanbul Siyasal Araştırmalar Enstitüsü’nde IstanPol-HBS bursiyeri olarak görev yapmaktadır. Daha önce Coventry Üniversitesi Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi’nde (CTPSR) Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) bursiyeri ve Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kadir Has Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Doktora derecesine sahiptir. 2017-2018 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü ve 2009-2018 yılları arasında Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi (IRCT) Proje Koordinatörü olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV’da Dış Politika Çalışmaları Programı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.Akademik ilgi alanları arasında Kıbrıs, Barışın İnşası, Barış ve Çatışma Çalışmaları, Türk Dış Politikası (özellikle Türk-Yunan ilişkileri ve Türkiye-AB İlişkileri) ve NATO-AB İlişkileri yer almaktadır.