Rapor / ReportYAYINLAR/ PUBLICATIONS

Salgın Sonrası Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Eğilimler – Özgür Orhangazi

Okuma Süresi: 2 dk.
image_print

COVID-19 salgını 2020’de dünya ekonomisinin sert bir biçimde daralmasına yol açtı. 2021’de normalleşmenin başlamasıyla birlikte hızlı bir toparlanmak sürerken küresel üretim zincirlerinde aksamalar ve dünya çapında artışa geçen enflasyon oranları ekonomi gündeminin başında yer alıyor. Salgın döneminde ekonomide yaşananlar ve uygulanan politikalar, salgın sonrasında da ekonomi politikalarında radikal bir dönüşüme ihtiyaç olduğu fikrini ve bu yönde beklentileri yaygın bir hale geldi. Örneğin, salgın döneminde uygulanan doğrudan gelir destekleri, temel gelir ve daha eşitlikçi vergi politikası tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan, salgın döneminde önde gelen merkez bankaları tarafından uygulanan varlık alım programlarının da birçok piyasada ve finansal varlıkta yeni balonların oluştuğu görülmekte ve özellikle ABD’de para politikasında bir “normalleşme”nin güçlüğü açıkça ortaya çıkmış durumda. Türkiye ekonomisi ise salgına yüksek dış kırılganlıklar ve bir faiz-döviz kıskacı içerisinde yakalandı. Salgın döneminde ekonomik aktiviteyi canlı tutmak için ağırlıklı olarak kredi büyümesinin tercih edilmesi ise kırılganlıkları artırdı.  Salgın sonrası dönem hem dünya hem de Türkiye ekonomisinde bir yandan risklerin ve kırılganlıkların çok yüksek olduğu, bir yandan da önemli politika değişikliklerinin gündemde olacağı bir dönem olarak şekilleneceğe benzemekte.


Özgür Orhangazi, Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi

Özgür Orhangazi, İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde ekonomi profesörüdür. Doktora derecesini 2006 yılında Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden aldı. Chicago’daki Roosevelt Üniversitesi’nde ders verdi (2006-2011), Venezuela Merkez Bankası’nda davetli araştırmacı (2009), Politik Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi, Amherst (2017) ve University Paris 13’te (2018) misafir profesör olarak görev yaptı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi, City University of New York, University of Seoul’de dersler verdi ve University of Missouri – Kansas City’de lisansüstü öğretim üyesi olarak görev yaptı. Finansallaşma, finansal ve ekonomik krizler ve alternatif ekonomi politikaları hakkında kapsamlı yayınlar yaptı. Son araştırmaları ABD ekonomisindeki yoğunlaşma ve tekelleşme ile Türkiye ve diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki finansal kırılganlık ve krizlere odaklanmaktadır.

İlgili Yazılar / Related Papers

Türkiye'nin Karşılaştığı Jeo-Ekonomik Tehditler İnan Rüma

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türk Dış Politikasına Etkisi - Çiğdem Üstün

Türkiye Alternatif Sistemler Rekabetinde Nasıl Konumlanmalı? - Tarık Oğuzlu

Futbol Hiçbir Zaman Sadece bir Oyun Olmadı; Spor-Siyaset İlişkisi -Yeniden- Mustafa Aydın

İlginizi çekebilir...
2021: Siyaset, Kriz, Değişim – İlter Turan